Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Zespół Studyjny Studia ZET Sp. z o.o.

Miejsce realizacji:

Warszawa, ul. Żurawia 8

Inwestor:

PHU "IWA"

Okres realizacji:

styczeń - czerwiec 2002 r.

Opis:

Wykonanie "pod klucz" dwóch zespołów studyjnych o następujących parametrach użytkowych:
czas pogłosu T=0,17-0,25 s
izolacyjność Rw = 48-57 dB
Koordynacja i nadzór nad projektowaniem i wykonawstwem robót instalacyjnych. Dodatkowo wykonano pełen zakres aranżacji wnętrz części biurowej.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54