Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Urząd Poczty Warszawa 88

Miejsce realizacji:

Warszawa, ul. Melomanów 10

Inwestor:

MSM "ENERGETYKA"

Okres realizacji:

marzec 2003 r. - kwiecień 2003 r.

Opis:

Wykonanie zabezpieczeń przeciwhałasowych Urzędu Poczty Warszawa 88 przy ul. Melomanów 10 zlokalizowanego na parterze budynku mieszkalnego Spółdzielni. Uzyskano znaczna redukcję poziomu hałasu do określonego w normie w tzw. strefie zamieszkania

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54