Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Drukarnia Warszawa Print

Miejsce realizacji:

Raszyn, ul. Drukarska

Inwestor:

Drukarnia Warszawa Print

Okres realizacji:

lipiec 2004 r.

Opis:

Wykonanie zabezpieczeń emisji hałasu urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych na dachu drukarni.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54