Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Filharmonia Narodowa

Miejsce realizacji:

Warszawa, ul. Jasna 5

Inwestor:

Filharmonia Narodowa w Warszawie

Okres realizacji:

listopad 2003 r. - wrzesień 2004 r.

Opis:

Kompleksowa modernizacja Sali Kameralnej i Sali Malinowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie ul. Jasna 5

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54