Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Aula główna dawnej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce realizacji:

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Inwestor:

Uniwersytet Warszawski

Okres realizacji:

wrzesień 2004 r. - marzec 2005 r.

Opis:

wykonanie ustrojów akustycznych izolacyjnych i dźwiękochłonnych stropu i ścian w auli głównej w budynku dawnej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54