Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Wielopoziomowy wolnostojący parking przy budynku "B" TVP S.A. ul. J.P. Woronicza

Miejsce realizacji:

Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17

Inwestor:

Telewizja Polska S.A., Warszawa ul. J.P. Woronicza 17

Okres realizacji:

maj 2005 r. - czerwiec 2005 r.

Opis:

Prefabrykacja i montaż krat wentylacyjnych, osłon żaluzjowych i zabezpieczeń przeciwhałasowych wentylatorów BSH

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54