Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Sale konferencji prasowych z przyległymi korytarzami

Miejsce realizacji:

Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3.

Inwestor:

Gospodarstwo Pomocnicze KPRM

Okres realizacji:

współpraca od 1993 r. ostatnie prace 2000 r.

Opis:

generalne wykonawstwo remontu sali z dostosowaniem dla potrzeb prowadzenia konferencji prasowych, montaż kabin tłumacza i akustyka, montaż stropu akustycznego, paneli dźwiękochłonnych dostosowanych do charakteru wystroju korytarza.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54