Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Gdańskie Centrum Muzyczno Kongresowe w Gdańsku ul. Ołowianka 1

Miejsce realizacji:

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku ul. Ołowianka 1

Inwestor:

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku ul. Ołowianka 1

Okres realizacji:

czerwiec 2005 r. - październik 2005 r.

Opis:

Wykonanie tła akustycznego w technologii sztablatury wraz z zespołem sterowanych ustrojów akustycznych

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54