Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Duża sala koncertowa Filharmonii Opolskiej

Miejsce realizacji:

Opole ul. Krakowska 24

Inwestor:

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu

Okres realizacji:

styczeń 2006 r. - czerwiec 2006 r.

Opis:

Wykonanie kompleksowego remontu sali: rozbudowa sceny, wykonanie nowych drewnianych ustrojów akustycznych na ścianach, wykonanie wg technologii IWA tła akustycznego na stropie, wyposażenie widowni w fotele, wybudowanie "ściany organowej". Realizacja w konsorcjum z firmą ENERGOPOL-TRADE OPOLE Sp. z o.o.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54