Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Stacja Metra A-19 "Marymont" w Warszawie

Miejsce realizacji:

Warszawa przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Popiełuszki

Inwestor:

Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Okres realizacji:

luty 2006 r. - grudzień 2006 r.

Opis:

Wykonanie baterii tłumików zabezpieczających emisję hałasu zespołu wentylatorów BSH. Zespół 6-ciu baterii o powierzchni 2800 m2 oraz zabezpieczenia dźwiękochłonne ścian komory wentylatorów. Wykonanie tynków akustycznych w technologii STO na stropie stacji metra. Generalny Wykonawca: WARBUD S.A.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54