Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Sala widowiskowo-kinowa Miejskiego Domu Kultury w Grajewie

Miejsce realizacji:

Grajewo, ul. Wojska Polskiego 20

Inwestor:

Urząd Miasta Grajewo

Okres realizacji:

sierpień 2006 r. - listopad 2006 r.

Opis:

Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Domu Kultury w Grajewie.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54