Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Sala koncertowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej "Symfonia" Akademi Muzycznej w Katowicach

Miejsce realizacji:

Katowice, ul. Wojewódzka 33

Inwestor:

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Okres realizacji:

listopad 2006 r. - sierpień 2007 r.

Opis:

Wykonanie kompleksowej adaptacji akustycznej sali koncertowej CNiEM "SYMFONIA" przy Akademii Muzycznej w Katowicach

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54