Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Elektrociepłownia Siekierki

Miejsce realizacji:

Warszawa

Inwestor:

Vattenfall Heat Poland S.A.

Okres realizacji:

maj 2008 r. - czerwiec 2008 r.

Opis:

Wyprodukowanie i montaż kabin dźwiękochłonnych na potrzeby Elektrociepłowni Siekierki

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54