Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Plaza Center w Lublinie

Miejsce realizacji:

Lublin

Inwestor:

Plaza Center w Lublinie

Okres realizacji:

wrzesień 2008r. - listopad 2008r.

Opis:

Wykonanie zabezpieczeń przeciwhałasowych urządzeń emitujšcych hałas na budynku Plaza Center w Lublinie przy ul. Lipowej 13

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54