Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Miejsce realizacji:

Warszawa

Inwestor:

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Okres realizacji:

lipiec 2009r. - sierpień 2009r.

Opis:

Wykonanie adaptacji akustycznej ścian i sufitów w budynku Urzędu Dzielnicy Praga Południe

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54