Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Lokomotywy elektryczne

Miejsce realizacji:

Gdańsk

Inwestor:

LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.

Okres realizacji:

listopad 2009r. - kwiecień 2010r.

Opis:

Wykonanie remontu zabezpieczeń przeciwhałasowych stanowisk maszynisty w lokomotywach elektrycznych

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54