Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Teatr Wielki - Opera Narodowa

Miejsce realizacji:

Warszawa

Inwestor:

Teatr Wielki - Opera Narodowa

Okres realizacji:

czerwiec 2010r. - sierpień 2010r.

Opis:

Wykonanie i montaż ustrojów akustycznych na balkonie i widowni Sceny im. Stanisława Moniuszki

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54