Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Fabryka E. Wedel w Warszawie

Miejsce realizacji:

Warszawa

Inwestor:

E. Wedel Sp. z o.o.

Okres realizacji:

lipiec 2010r. - październik 2010r.

Opis:

Obniżenie hałasu na stanowiskach pracy przy naważarkach do poziomu zgodnego z przepisami.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54