Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie

Miejsce realizacji:

Płock

Inwestor:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie

Okres realizacji:

maj 2008r. - grudzień 2010r.

Opis:

Adaptacja akustyczna Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie wraz z modernizacją pomieszczeń dydaktycznych w budynku istniejącym i zabudową akustyczną w części dobudowanej.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54