Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Miejsce realizacji:

Warszawa

Inwestor:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Okres realizacji:

grudzień 2010r. - luty 2011r.

Opis:

Wykonanie robót budowlanych: modernizacja i prace przystosowawcze pomieszczeń dydaktycznych w budynku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54