Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Ratusz Miejski Płock, Sala posiedzeń Rady Miasta

Miejsce realizacji:

Płock, ul. Stary Rynek 1.

Inwestor:

Urząd Miasta Płocka

Okres realizacji:

czerwiec 1998r. sierpień - wrzesień 2000r.

Opis:

Wykonanie pełnej adaptacji akustycznej ścian i stropu sali posiedzeń Rady Miasta Płocka.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54