Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Budynek przy ul. Dalanowskiej w Warszawie

Miejsce realizacji:

Warszawa

Inwestor:

UNIBEP S.A.

Okres realizacji:

marzec 2011r. - maj 2011r.

Opis:

Wykonanie obudowy dźwiękoizolacyjnej wentylatora wyciągowego wentylacji bytowej zlokalizowanego na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Dalanowskiej w Warszawie.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54