Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Zespół emisyjny ZE 1 w budynku Polskiego Radia S.A.

Miejsce realizacji:

Warszawa

Inwestor:

Polskie Radio S.A.

Okres realizacji:

październik 2011r. - styczeń 2012r.

Opis:

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie zespołu emisyjnego ZE 1 w budynku O-1 Polskiego Radia S.A. przy Al. Niepodległości. Przebudowa ma na celu wprowadzenie zmian funkcjonalnych i technologicznych z przystosowaniem studia informacyjnego radiowego współpracującego z przekazem telewizyjnym.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54