Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Reżysernia dźwięku R2 w budynku Radia PiK S.A.

Miejsce realizacji:

Bydgoszcz

Inwestor:

Radio PiK S.A. w Bydgoszczy

Okres realizacji:

październik 2011r. - marzec 2012r.

Opis:

Przebudowa i adaptacja akustyczna reżyserni dźwięku R2 w budynku Radia PiK S.A. przy ulicy Gdańskiej 50 w Bydgoszczy

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54