Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Miejsce realizacji:

Warszawa

Inwestor:

Generalny Wykonawca „Polimex- Mostostal” S.A.

Okres realizacji:

grudzień 2011r. - maj 2012r.

Opis:

Wykonanie monolitycznych sufitów podwieszanych akustycznych w salach wystawowych Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54