Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu

Miejsce realizacji:

Sosnowiec

Inwestor:

Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu

Okres realizacji:

lipiec 2011r. - czerwiec 2013r.

Opis:

Budowa sali koncertowej z zapleczem, w którym znajdują się sale ćwiczeń dla uczniów oraz pomieszczenia na zbiorowe i indywidualne zajęcia dydaktycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu - realizacja w konsorcjum. Powierzchnia użytkowa obiektu: 4.170 m2, powierzchnia głównej sali koncertowej: 566 m2, powierzchnia zabudowy: 2.017,3 m2, liczba kondygnacji: 4.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54