Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Teatr Muzyczny "Capitol" we Wrocławiu

Miejsce realizacji:

Wrocław

Inwestor:

Generalny Wykonawca: WARBUD S.A.

Okres realizacji:

czerwiec 2012r. - czerwiec 2013r.

Opis:

Kompleksowe wykonanie akustycznych okładzin ściennych i sufitowych w budynku Teatru Muzycznego "Capitol" przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67 we Wrocławiu

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54