Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Polskie Radio S.A. Zespół Emisyjny ZE 2

Miejsce realizacji:

Warszawa

Inwestor:

Polskie Radio S.A.

Okres realizacji:

wrzesień 2013r. - grudzień 2013r.

Opis:

Wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń zespołu emisyjnego ZE 2 mieszczącego się w budynku O-1 Polskiego Radia S.A. przy Al. Niepodległości w Warszawie

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54