Zrealizowane Inwestycje


Obiekt:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Gen. J. Piłsudskiego - Hala Gier.

Miejsce realizacji:

Warszawa

Inwestor:

AWF Warszawa

Okres realizacji:

lipiec - wrzesień 2001r.

Opis:

Montaż adaptacji akustycznej stropu hali z wykorzystaniem paneli akustycznych Ecophon Super G w konstrukcji przeciwuderzeniowej.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54