Historia


Firma "IWA" powstała 28 sierpnia 1990 r. Początek działalności to dystrybucja produktów służących ochronie w zakresie BHP w szczególności ochrony słuchu. Stopniowo zakres przedmiotowy rozszerzano o sprzedaż produktów wykorzystywanych do zabezpieczeń przeciwhałasowych środowiska pracy. Na początku 1991 roku nawiązano współpracę ze szwedzkimi producentami materiałów dźwiękochłonnych, firmami Gullfiber i Ecophon, która zaowocowała uzyskaniem autoryzacji na rynek polski.

Dostęp do nowoczesnych technologii umożliwił rozszerzenie oferty firmy o wykonawstwo ustrojów akustycznych, przegród dźwiękoizolacyjnych i pyłoszczelnych oraz specjalistycznych usług w zakresie zabezpieczeń emisji hałasu z maszyn i urządzeń w przemyśle. Zdobyte doświadczenie i wiedza techniczna umożliwiły osiągnięcie specjalizacji.

Przedmiotem działalności PHU "IWA" jest:

  • projektowanie adaptacji akustycznych i zabezpieczeń przeciwhałasowych maszyn i urządzeń dla przemysłu
  • specjalistyczne roboty budowlano - montażowe w zakresie akustyki i wystroju wnętrz użyteczności publicznej
  • produkcja i montaż ekranów dźwiękochłonnych i zabezpieczeń przeciwhałasowych maszyn i urządzeń
  • pomiary skuteczności wykonanych zabezpieczeń i adaptacji akustycznych

Obecnie Firma "IWA" wykorzystuje nowoczesne technologie i materiały niemal wszystkich renomowanych producentów. Posiada także wiele własnych rozwiązań. Dla poprawy komfortu akustycznego wnętrz użytkowych (sale konferencyjne, studia nagrań, czytelnie i biblioteki, sterownie) stosujemy elementy drewniane np.: drewniane dyfuzory fornirowane fornirem naturalnym, panele perforowane, boazerie rezonansowe itp. Obok ograniczenia czasu pogłosu we wnętrzach uzyskujemy także wysoki standard wykończenia.

W przemyśle stosujemy różnorodne sposoby zabezpieczeń. W przestrzeniach otwartych - halach przemysłowych redukujemy poziom tła akustycznego bez ingerencji w ciągi technologiczne. Generatory hałasu - maszyny i urządzenia zabezpieczamy poprzez ich wyizolowanie ze środowiska lub stosując adaptację akustyczną linii technologicznych redukujemy hałas na stanowiskach pracy do poziomu PN. Wszelkie działania poprzedzamy badaniami i dokumentacją projektową, a kończymy pomiarami skuteczności wykonanych zabezpieczeń.

Firma "IWA" przyjęła strategię wysokiej jakości wykonywanych usług. W październiku 2003 roku zakończone zostały procedury wdrożeniowe i sprawdzające wypełnienie wymogów normy ISO 9001:2000, co zaowocowało otrzymaniem certyfikatu w dniu 17.12.2003r. w zakresie: "akustyka i wystrój wnętrz oraz zabezpieczenia przeciwhałasowe".

PHU "IWA" zatrudnia obecnie 25 pracowników, w tym w wykonawstwie 20 osób.

stat4u

 

 PHU "IWA"
 09-402 Płock
 ul. Wyszogrodzka 38b

tel/fax 24 262 84 74
24 262 66 15
24 268 68 54